Een ogenblik geduld a.u.b.

Hoe is de kwaliteit van leven?

Hoe is momenteel de kwaliteit van leven in de verschillende Nederlandse regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? En in welk opzicht kan de kwaliteit van leven voor de mensen in die regio’s worden vergroot? Deze website maakt de verschillende dimensies van de kwaliteit van leven op regionaal schaalniveau inzichtelijk, geïnspireerd op het onderzoek How’s life in your region? van de OESO. Dit is een eerste stap in de monitoring van de brede welvaart op regionaal niveau waarbij de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ in beeld wordt gebracht. De komende jaren werkt het CBS in samenwerking met het PBL aan een uitbreiding van de regionale monitoring van brede welvaart. Daarin zal naast de kwaliteit van leven in het hier en nu ook worden gekeken naar de consequenties daarvan voor de welvaart van latere generaties of die van mensen elders (brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’).

Waarom naar de regio kijken?

De regio is de plek waar mensen wonen, werken, naar school gaan en een groot deel van hun vrije tijd besteden. De kenmerken van de regio zijn dan ook van invloed op de welvaart en het welbevinden van de mensen die daar wonen. Het gaat dan niet alleen om regionaal-economische omstandigheden, maar ook om bijvoorbeeld de leefomgeving of toegang tot culturele voorzieningen. 

Wat is er te zien?

Per regio is te zien waar die regio sterk in is, en wat haar minder sterke punten zijn, in vergelijking met het gemiddelde van alle regio's. Naast inkomen en arbeid gaat het hier ook om gezondheid en leefomgeving en samenleving en subjectief welzijn. Hoe staat het er bijvoorbeeld voor met de verkeersveiligheid, de woonomgeving, maar ook met de gezondheid van en eenzaamheid onder inwoners? Ook is te zien hoe elke regio per indicator ‘scoort’ ten opzichte van andere regio’s. Op basis van deze informatie kan lokaal en regionaal beleid bijvoorbeeld zien welke onderwerpen meer en minder aandacht verdienen als men achterstanden wil wegwerken. Ook kan de website helpen om te bekijken waar bepaalde sectorale opgaven samenvallen.

Handleiding en achtergrondinformatie

Kies je regio

Selecteer je regio-indeling en kies je regio