Een ogenblik geduld a.u.b.

regioprofiel

 

Selecteer een regio

 
Kies tussen ontwikkeling of gebied
Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de welvaart indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio in vergelijking met het gemiddelde van alle regio's

 
Geen data Veel slechter Slechter Gemiddeld Beter Veel beter

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in het regioprofiel om meer informatie te bekijken. Vervolgens kunt u doorklikken op de tabel naar het dashboard.

 

Uitleg Regioprofiel

In het ‘regioprofiel’ staan 11 thema’s die van invloed zijn op de kwaliteit van leven. Voor elk thema zijn indicatoren geselecteerd, 48 in totaal. Bij het thema ‘wonen’ zijn dat bijvoorbeeld onder andere de gemiddelde grootte van de woning en de afstand tot voorzieningen. De scores van de indicatoren worden per thema opgeteld tot een gemiddelde score waarbij elke indicator even zwaar weegt. Door op een vlak in de profieltaart te klikken, krijg je meer inzicht in de onderliggende waarden per thema. Vanuit de tabel kun je verder klikken naar meer informatie per indicator.

Score per indicator

In vergelijking met het gemiddelde van alle regio's scoort een indicator slechter of beter. Per regio-indeling kan de score voor de geselecteerde regio verschillend zijn. Een hogere score van een indicator kan een positieve of juist een negatieve uitwerking hebben op het regioprofiel. Een hoger inkomen heeft bijvoorbeeld een positief resultaat; een hogere werkloosheid heeft een negatief resultaat. Voor meer informatie klikt u op de betreffende indicator.

Klassengrenzen

Om de scores op verschilldende indicatoren te kunnen vergelijken zijn z-waardes berekend. Z-waardes geven een indicatie over hoeveel standaarddeviaties een score van het gemiddelde afwijkt. 

  • Veel slechter: waarde kleiner dan -1,5
  • Slechter: waarde tussen -1,5 en -0,5
  • Gemiddeld: waarde tussen -0,5 en 0,5
  • Beter: waarde tussen 0,5 en 1,5
  • Veel beter: waarde van meer dan 1,5